Doelstelling

Op vraag van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen zijn we ons gaan organiseren op lokaal niveau om mee betrokken te zijn in de evoluties van de lokale gezondheidszorg. 

Als gevolg van de evoluties binnen de gezondheidszorg en de focus op zorg lokaal organiseren (Oproep Vandeurzen over oprichting eerstelijnszones: psychologen zijn verplichte partner!) klonk de vraag naar psychologenkringen regelmatig vanuit verschillende invalshoeken. In eerste instantie kwam de bemerking vanuit andere zorgberoepen (waaronder huisartsen, apothekers,…), maar ook van partners binnen eerstelijnszorg (LMN, SEL) met een duidelijke boodschap om psychologen en hun aanbod in de regio meer kenbaar te maken. Er is veel onduidelijkheid over wie nu juist klinisch psycholoog is, wat zij doen, hoe zij werken, hoe zij te vinden zijn.

De kringwerking kan echter nog meer bieden. Het is een algemene vaststelling dat psychologen werkzaam in een regio elkaar onvoldoende kennen en onvoldoende op de hoogte zijn van het aanbod. De kring biedt mogelijkheid om elkaar te leren kennen, te fungeren als platform voor het uitwisselen van informatie gaande van de uitvoering van het beroep, de implicaties van de wetgeving op het beroep, de organisatie van geestelijke gezondheidszorg in de regio, lopende of nieuwe projecten, discussiëren over belangrijke dossiers zoals het financieringsmodel of accreditering,… Ook het aspect netwerking maakt deel uit van een kringwerking; mogelijkheden verkennen tot samenwerking met relevante partners (bv. huisartsenkring) horen erbij. Bovendien vindt de beroepsvereniging het belangrijk dat de kringen een stem hebben in de Algemene Vergadering zodat hun standpunt meegenomen kan worden in het bepalen van het verdere beleid. De beroepsvereniging is er namelijk om de belangen van haar leden te behartigen.

De kringwerking wordt georganiseerd als vzw. De voornaamste reden hiervoor is dat zij dan een rechtspersoon zijn en kunnen participeren in projecten die de evoluties met zich meebrengen. Bovendien geeft een vzw een juridisch juiste en heldere structuur naar inhoud en werking toe. Een vzw verzekert ook aansprakelijkheid van de kringwerking; het persoonlijk vermogen kan niet aansprakelijk gesteld worden binnen een vzw structuur.  

De oprichting van onze psychologenkring wordt door de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen ondersteund en dit op verschillende gebieden. Ten eerste op het gebied van administratieve en financiële lasten die een vzw met zich meebrengt, er wordt door het VVKP meegeholpen in het opstellen van de statuten (die verplicht zijn bij de oprichting van een vzw) en er wordt een financiële tegemoetkoming voorzien om te kunnen opstarten. Ten tweede wenst VVKP gericht te communiceren naar de kringen over de actuele thema’s die het beroep aangaan, alsook over vragen naar samenwerkingen in de desbetreffende regio’s (o.a. eerstelijnszones). Ten derde wil VVKP een aanbod uitwerken in het voordeel van de kringen; bv. groepsaankoop elektronisch patiëntendossier, vorming aan verminderd tarief,…

Met de opstart van onze psychologenkring GAOZ hopen we elkaar beter te leren kennen, te kunnen afstemmen en beter zichtbaar zijn in het landschap van de gezondheidszorg.

Doelstellingen
>

 

Doelstellingen Psykring

Lidmaatschap Psykring
>

 

Lidmaatschap Psykring

Het bestuur
>

 

Het bestuur